ข่าวสารหน่วยงาน / ประชาสัมพันธ์

เขื่อนขุนด่านปราการชล


ข่าวสารหน่วยงาน / ประชาสัมพันธ์

04 Nov 2019

RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 @ขุนด่านปราการชล

วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00-10.00 น. สถานที่จัดงาน เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ Organized by : บริษัท รันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

อ่านต่อ

20 Aug 2019

โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริจาคเลือด ณ คลังเลือด รพ.นครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริจาคเลือด ณ คลังเลือด รพ.นครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

20 Aug 2019

แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน สิงหาคม 2562

แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน สิงหาคม 2562

อ่านต่อ

13 Aug 2019

วันที่ 2สิงหาคม 2562 Mr Chang Cherng-Tzong รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ไต้หวัน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล

วันที่ 2สิงหาคม 2562 Mr Chang Cherng-Tzong รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ไต้หวัน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล

อ่านต่อ

13 Aug 2019

30กรกฎาคม 2562 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน(3ชม.)

30กรกฎาคม 2562 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน(3ชม.)

อ่านต่อ

13 Aug 2019

28กค.62 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

28กค.62 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

อ่านต่อ

25 Jul 2019

23กค 62 อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

23กค 62 อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

อ่านต่อ

18 Jul 2019

ปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1

ปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

01 Jul 2019

แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2562

แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2562

อ่านต่อ