แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน สิงหาคม 2562

image