30กรกฎาคม 2562 โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน(3ชม.)

image

เมื่อวันอังคารที่ 30กรกฎาคม 2562 เวลา13.00น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล โดยนายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ จน.คบ.ขุนด่านปราการชล พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน(3ชม.) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน120คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานเบื้องต้น1ชั่วโมง หลังจากนั้นให้แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อร่วมระดมความคิดในบทบาทสมมุติ "หากเป็นเกษตรกรท่านจะทำอย่างไรเมื่อเจอปัญหาในด้านต่างๆ" พร้อมทั้งให้นำเสนอผลงานของตนเอง ในตอนท้ายแจกรางวัลทีมที่มีการนำเสนอดีที่สุด และสรุปผลการดำเนินโครงการ เสร็จสิ้นเมื่อเวลา16.30น.