การพัฒนาระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

การพัฒนาระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

ระบบ   SCADA   ย่อมาจาก   Supervisory  Control  And  Data  Acquisition  เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการส่งน้ำ, ตรวจวัดปริมาณน้ำในเขื่อน  และข้อมูลปริมาณน้ำฝน  ของเขื่อนขุนด่านปราการชล  โดยใช้คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์...

อ่านต่อ

เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น (Rcc Dam: Roller-Concrete Dam)

เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น (Rcc Dam: Roller-Concrete Dam) ประกอบด้วยเขื่อนหลัก RCC-B และ เขื่อนรอง RCC-Sความสูงเขื่อน ( สูงสุด ) 93 เมตรความยาวเขื่อนรวม 2 , 720 เมตรความกว้างสันเขื่อน ( กว้างที่สุด ) 8 เมตรระดับสันเขื่อน +112 เมตร (รทก.)ปริมาตรตัวเขื่อนทั้งหมด 5.47 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ...

อ่านต่อ

ประวัติ เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ในภาคกลางซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบด้วยหุบเขาแคบ พื้นที่ลาดชัน และที่ราบกว้างใหญ่ ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำไหลบ่ารุนแรง เข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและบ้านเรือนของประชาชน จนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง น้ำที่ไหลหลากล...

อ่านต่อ

1 - 5 of ( 5 ) records