เขื่อนขุนด่านปราการชล

"หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้"

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙
ปริมาณน้ำ ในเขื่อนขุนด่านปราการชล
รายงานประจำวัน วันที่ 12/07/2567
ปริมาณน้ำ : 53.56 ล้าน ลบ.ม
ปริมาณน้ำ (%) : 23.91 %
น้ำไหลเข้าเขื่อน : 3.797 ล้าน ลบ.ม
ระบายน้ำรวม : 0.043 ล้าน ลบ.ม/วัน

ประชาสัมพันธ์
10 เรื่องล่าสุด
ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กรกฏาคม 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน เมษายน 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน มีนาคม 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน มกราคม 2567

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ธันวาคม 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน พฤศจิกายน 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ตุลาคม 2566

ข่าวสาร โครงการฯ
ขุนด่านฯ ชาแนล

อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ชมคลิป ทั้งหมด