เขื่อนขุนด่านปราการชล

"หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้"

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙
ปริมาณน้ำ ในเขื่อนขุนด่านปราการชล
รายงานประจำวัน วันที่ 05/10/2565
ปริมาณน้ำ : 219.15 ล้าน ลบ.ม
ปริมาณน้ำ (%) : 97.84 %
น้ำไหลเข้าเขื่อน : 2.610 ล้าน ลบ.ม
ระบายน้ำรวม : 2.554 ล้าน ลบ.ม/วัน

ประชาสัมพันธ์
10 เรื่องล่าสุด
23 - 24 กันยายน 2565 แวะมา เที่ยวนครนายก ฟังดนตรี ช้อปของกิน ของใช้ ชิลๆ ไปกับบรรยากาศหน้าฝน และ เขื่อนขุนด่านปราการชล ในงาน Music in The Rain @ เขื่อนขุนด่านปราการชล

27 พ.ย. 2565 กิจกรรม การแข่งขันจักรยาน ปั่นพิชิตเขื่อนขุนด่านปราการชล ครั้งที่ 1 “Tour of Khundan 2022”

โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

อัครมหาราชาภูมิพล กับงานชลประทาน เขื่อนขุนด่านปราการชล

ชมบรรยากาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน (ขุญหาญพิทักษ์ไพรวัลย์)

ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง

บรรยายกาศภายในเขื่อน ยามน้ำลด

ล่องเรือชมธรรมชาติ

ข่าวสาร โครงการฯ
ขุนด่านฯ ชาแนล

อัครมหาราชาภูมิพล กับงานชลประทาน เขื่อนขุนด่านปราการชล
ชมคลิป ทั้งหมด