เขื่อนขุนด่านปราการชล

"หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้"

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙
ปริมาณน้ำ ในเขื่อนขุนด่านปราการชล
รายงานประจำวัน วันที่ 19/02/2567
ปริมาณน้ำ : 116.88 ล้าน ลบ.ม
ปริมาณน้ำ (%) : 52.18 %
น้ำไหลเข้าเขื่อน : 0.000 ล้าน ลบ.ม
ระบายน้ำรวม : 1.580 ล้าน ลบ.ม/วัน

ประชาสัมพันธ์
10 เรื่องล่าสุด
ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน มกราคม 2567

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ธันวาคม 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน พฤศจิกายน 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน ตุลาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Peace Runners 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กันยายน 2566

การระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน สิงหาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิสันติภาพชีวิตและการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรม Peace Runners 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน

ประกาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอปรับเวลาการเปิดให้เที่ยวชมเขื่อน และ เขาช่องลม ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30น เป็นต้นไป

ข่าวสาร โครงการฯ
ขุนด่านฯ ชาแนล

เที่ยวน้ำตกเขาช่องลมเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
ชมคลิป ทั้งหมด