เขื่อนขุนด่านปราการชล

สำนักงานโครงการส่งน้ำและซ่อมบำรุง เขื่อนขุนด่านปราการชล

องค์กร

ประวัติการก่อสร้าง เขื่อนขุนด่านปราการชล

ประวัติเขื่อน

วิสัยทัศน์โครงการ เขื่อนขุนด่านปราการชล

วิสัยทัศน์โครงการ

การบริหารจัดการน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

การบริหารจัดการน้ำ

โครงการพระราชดำริ เขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการพระราชดำริ

สถานการณ์น้ำประจำวัน เขื่อนขุนด่านปราการชล 1

สถานการณ์น้ำประจำวัน

ข่าวประขาสัมพันธ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล 2

ข่าวประขาสัมพันธ์

ท่องเที่ยว เขื่อนขุนด่านปราการชล 1

วิ่ง ปั่น กิน เที่ยว @เขื่อนขุนด่าน

ประโยชน์ของ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ประโยชน์

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

นานาสาระ เขื่อนขุนด่านปราการชล

นานาสาระ

มองผ่านเลนส์ เขื่อนขุนด่านปราการชล 1

มองผ่านเลนส์

ปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชล

รายงานประจำวัน วันที่ 03/08/2564

ปริมาณน้ำในเขื่อน

38.46 %

ระบายน้ำรวม

84,000 ลบ.ม/วัน


แสดง รายงานสถานการณ์น้ำ รายวัน ได้ที่นี่