เขื่อนขุนด่านปราการชล

หนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้ง บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โทร : 037-384208-9

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8:30 - 16:30 น.

Email : khundanmail@gmail.com

ติดต่อเราได้ทุกเวลา