23กค 62 อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

image

วันที่ 23กค 62 อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล โดยมีนาย เจษฎา บุญสุยา ผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ