เขื่อนขุนด่านปราการชล

เปิดประสบการณ์ ใหม่ๆ ของการเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชลจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำคัญแห่งใหม่ ของจังหวัดนครนายก ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชม ความยิ่งใหญ่ของเขื่อน สายน้ำ รวมถึงทำ กิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ รอบบริเวณพื้นที่เขื่อนฯ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิ การเดินป่าท่องไพร การล่องเ...

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเขื่อนขุนด่านปราการชลหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตั้ง บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกโทร: ประชาสัมพันธ์ 037-349 557สนง โครงการฯ. 037 - 384 192 - 3 , 037-384208-9เวลา 6:00 - 17:00 น. ทุกวันEmail : khundanmail@gmail.com...

อ่านต่อ

1 - 3 of ( 3 ) records