13 ตุลาคม 2565 ทำบุญ ตักบาตร รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ต่อปวงชนชาวไทยและชาวนครนายก

13 ตุลาคม 2565 ทำบุญ ตักบาตร  รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9  ต่อปวงชนชาวไทยและชาวนครนายก
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9  ต่อปวงชนชาวไทยและชาวนครนายก
#  ตักบาตร พระสงฆ์ 259 รูป บนสันเขื่อนขุนด่านปราการชล # ❤️ ในหลวง ร.9  มากที่สุด 
พระองค์ท่านยังอยู่ในใจคนไทยทุกคน ตลอดกาล #  เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างประโยชน์ให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงอย่างมหาศาล


แชร์ :