กิจกรรม 9 สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ใส่บาตรเพื่อพ่อ 9 ต่อด้วยศรัทธา กิจกรรม 9 สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ใส่บาตรเพื่อพ่อ 9 ต่อด้วยศรัทธา

กิจกรรม 9 สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ใส่บาตรเพื่อพ่อ 9 ต่อด้วยศรัทธา กิจกรรม 9 สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ใส่บาตรเพื่อพ่อ 9 ต่อด้วยศรัทธา
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครนายก สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว 
ได้จัดโครงการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9 เขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ร่วมกับ
โครงการบำรุงและรักษาน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครนายก
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ประกอบการ ภาคประชาชนทุกภาคส่วน
องค์กรมูลนิธิต่างๆ ในจังหวัดนครนายก 

จัดให้มีโครงการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9 เขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปี 2565
กิจกรรม 9 สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ใส่บาตรเพื่อพ่อ 9 ต่อด้วยศรัทธา
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นการเดิน ระยะทางประมาณ 5 กม ท่านจะได้รับเสื้อในวันพฤหัสบดีที่
13 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.เวลาลงทะเบียน

ขอให้ท่านกรอกขนาดที่ถูกต้อง และ ข้อมูลให้ครบถ้วน หากท่านกรอกไม่ครบถ้วนเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
หากสงสัยท่านสามารถสอบถามได้ที่  0923207799  เท่านััน ไม่มีการเรี่ยไร หรือขอรับบริจาคแต่อย่างใดเว้นแต่กรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานเองหรือมีเอกสารเท่านั้น

หากท่านสงสัยกรุณาติดต่อตามเบอร์ข้างต้นโดยด่วน บริจาค 200 บาท ได้รับเสื้อ 1 ตัว การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจ โดยไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ
เราได้ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึงความตั้งใจที่ทำเพื่อแสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ศรัทธา มาด้วยใจ ลงเงินลงแรงตามกำลัง เหมือนเราร่วมมือกันตามกำลังครับ ย้ำไม่ได้ใช้งบประมาณครับ ไม่มีเงิน
ทุกคนมีแต่ใจล้วนๆ
ขอบคุณทุกภาคส่วนครับ เราอยากเห็นคนสัก 2000 คน
ยืนเต็มเขื่อน และใส่เสื้อเหลืองเหมือนกัน (ความหวังครับ)
แชร์ :