ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
💦ตารางการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567💦

- ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ต่ำกว่าระดับสัน Spillway แล้ว ไม่สามารถระบายน้ำผ่าน Spillway ได้

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงวันเวลาและอัตราการระบายน้ำตามสถานการณ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แชร์ :