แผนการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เดือน กรกฎาคม 2562

image