เขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการ เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บ้านท่าด่าน หมู่ 2 ต.หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก 26000
โทร: ประชาสัมพันธ์ 037-349 557 สนง โครงการฯ. 037 - 384 192 - 3 www.khundan.com